Menu

Behandeling

Logopedische behandelingen worden zowel gegeven aan kinderen als aan volwassenen. Op tijd signaleren van logopedische problemen bij jonge kinderen is noodzakelijk om achterstanden in de ontwikkeling te voorkomen. De logopedist houdt zich bezig met het geven van voorlichting, met preventie, onderzoek, het diagnosticeren en behandelen. Logopedie is gespecialiseerde zorg, welke valt onder de paramedische zorg.

Kwali teit

De praktijk is geregistreerd bij Kwaliteitsregister Paramedici en heeft bij alle verzekeringen een contract. De logopedistes zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie te Woerden en nemen geregeld deel aan kwaliteitskringen, cursussen en lezingen om kwaliteit te bieden en te waarborgen.
De praktijk richt zich op optimale zorgverlening door samen te werken met betrokkenen rondom de cliënt. Samenwerking is van essentieel belang om de logopedische therapie te doen slagen.

Wat kunt u van de behandeling verwachten?

Als u of uw kind bij ons aangemeld wordt, vragen wij om informatie betreffende de stoornis waarvoor logopedie nodig is. Dit zal gebeuren tijdens de intake of voorafgaande aan de behandeling aan de hand van het aanmeldingsformulier wat u ontvangt per mail of post van Lotte Leeflang, onze office manager. Tijdens de eerste afspraak vindt altijd een uitgebreide intake plaats, waarbij de klacht en hulpvraag uitgediept worden door de logopedist.

Hierna volgt, indien nodig, het logopedisch onderzoek. De duur van dit onderzoek is afhankelijk van de klacht. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het stellen van de juiste logopedische diagnose. De logopedist onderzoekt welke beperkingen er zijn op logopedisch gebied.

De resultaten van het onderzoek zullen met u worden besproken en na afronding zal er een behandelovereenkomst en behandelplan met u worden doorgenomen.

De logopedische behandeling zal standaard 1 keer per week een half uur plaatsvinden, waarvan er 20 minuten zijn voor behandeling, inclusief nabespreking met ouders(s)/partner en 10 minuten administratietijd. De duur van de behandeling kan afhankelijk van de klacht sterk uiteenlopen. Uw logopedist zal dit bij aanvang van de behandeling met u bespreken.

Op medische indicatie kunnen behandelingen aan huis gegeven worden, dit zal de arts op de verwijsbrief vermelden.

Wat kan logopedie voor u betekenen?

Goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn belangrijk voor de overdracht van informatie, kennis en gevoelens. Dankzij communicatie en taal is het mogelijk om met anderen samen te leven. Communicatie- en taalstoornissen kunnen een negatieve invloed op ons sociaal en emotioneel leven hebben. In de behandeling zal alles er op gericht zijn om de communicatie tussen cliënt en omgeving zo goed mogelijk te laten verlopen. Voorlichting en begeleiding zijn daarbij erg belangrijk. Evenals samenwerking met betrokkenen rondom de cliënt.  De logopedist kan u trainen om op een andere manier te spreken of de taal te gebruiken. De cliënt wordt geleerd optimaal gebruik te maken van zijn mogelijkheden.

Als logopedist hechten wij grote waarde aan een goede samenwerking met andere disciplines, waaronder leerkrachten, artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten,  tandartsen en orthodontisten. Verder hebben wij, indien nodig, contact met Audiologische Centra en spraak- taalcentra. Samenwerking is van groot belang om zodoende een zo effectief mogelijk behandelplan op te stellen voor de betreffende cliënt.

Wanneer nodig, kan de logopedist u helpen een geschikt communicatiemiddel te zoeken. Dit kan een gebaren -of tekensysteem zijn of een elektronisch communicatiehulpmiddel. Wanneer er sprake is van problemen met eten en drinken zal de logopedist oefeningen geven, zodat u beter kunt slikken. Hierbij wordt advies gegeven over bijvoorbeeld de samenstelling van het voedsel, de manier waarop het wordt aangeboden of toegediend, de beste houding waarin geslikt kan worden en over aanpassingen in eet- en drinkgerei.

Aan melden

U krijgt na uw aanmelding van ons een aanmeldingsformulier toegestuurd welke wij u vragen zo volledig mogelijk in te vullen en retour te sturen naar:  l.leeflang@lplr.nl
Zodra wij uw aanmeldingsformulier retour ontvangen hebben, nemen wij contact met u op om een voorstel te doen voor een afspraak die past bij uw wensen betreffende de dag, het tijdstip en de locatie. Op deze wijze proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw wensen.

Meld je hier aan

Handige tips ontvangen ?

Terwijde

E. Hullebroeckstraat 60
3543 BZ Utrecht
T 06 5370 2597 Openingstijden maandag t/m vrijdag
08:00 tot 17:00 uur

Veldhuizen

Keerderberg 27
3453 RD De Meern
T 06 5370 2597
Openingstijden maandag t/m vrijdag
08:00 tot 18:00 uur

Harmelen

Kloosterweg 6
3481 XC Harmelen
T 06 5370 2597
Openingstijden maandag & vrijdag
08:00 tot 17:30 uur
Maandagavond spreekavond