Menu

Commu
nicatie

Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunende communicatiesystemen.

Wanneer nodig (bijvoorbeeld bij ernstige spraak/taalproblemen) kan de logopedist helpen om een geschikt communicatiemiddel te zoeken. Dit kan een gebaren- of tekensysteem zijn of een elektronisch communicatiehulpmiddel. De logopedist traint hoe hiermee om te gaan.

Er kunnen ook communicatieproblemen bij kinderen voorkomen, doordat zij zich onvoldoende verbaal of non-verbaal kunnen uiten. Deze ontwikkeling kan de logopedist op verschillende vlakken stimuleren. De omgeving wordt hierbij ook geïnstrueerd.

Handige tips ontvangen ?

Veldhuizen

Molenpolder 20
3453 NZ de Meern
T 030 66 90 835
Openingstijden ma t/m vrij 08:00 tot 17:30 uur
Dinsdagavond spreekavond

Harmelen

Kloosterweg 6
3481 XC Harmelen
T 06 5370 2597
Openingstijden ma, woe en vrij
08:00 tot 17:30 uur

Terwijde

E. Hullebroeckstraat 60
3543 BZ Utrecht
T 06 5370 2597 Openingstijden ma t/m vrij
08:00 tot 17:30 uur

Vleuterweide

Utrechtse Heuvelrug 130
3452 JA Vleuten
T 06 5370 2597 Openingstijden ma t/m vrij
08:00 tot 18:00 uur