Menu

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over het handelen van de logopedist, is dit belangrijk om eerst met de behandelend logopedist te bespreken of contact op te nemen met de praktijkhoudster mevrouw A.G. Lutters-Joostema. Mocht de klacht niet worden opgelost, dan kunt u terecht bij Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden.

Logopediepraktijk Leidsche Rijn volgt deze klachtenregeling.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst 

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. Om aan deze eisen te voldoen wordt er een  behandelovereenkomst opgesteld.

Handige tips ontvangen ?

Terwijde

E. Hullebroeckstraat 60
3543 BZ Utrecht
T 06 5370 2597 Openingstijden maandag t/m vrijdag
08:00 tot 17:00 uur

Veldhuizen

Keerderberg 27
3453 RD De Meern
T 06 5370 2597
Openingstijden maandag t/m vrijdag
08:00 tot 18:00 uur

Harmelen

Kloosterweg 6
3481 XC Harmelen
T 06 5370 2597
Openingstijden maandag & vrijdag
08:00 tot 17:30 uur
Maandagavond spreekavond

Vleuterweide

Utrechtse Heuvelrug 130
3452 JA Vleuten
T 06 5370 2597 Openingstijden maandag t/m vrijdag
08:00 tot 18:00 uur