Menu

Taal

Bij een taalstoornis kan iemand zijn gedachten onvoldoende of niet meer omzetten in woorden, in zinnen en/of een verhaal. Er kunnen ook problemen zijn met het begrijpen van gesproken en geschreven taal.

Taalproblemen kunnen bijvoorbeeld optreden ten gevolge van neurologische problematiek zoals spierziekte, dementie of afasie. Maar daarnaast kan er ook sprake zijn van een taalachterstand ten gevolge van een algemene ontwikkelingsachterstand. Taalproblemen kunnen zowel voorkomen bij kinderen als volwassenen. De taalproblemen uiten zich in problemen met taalbegrip of de taalproductie (woordenschat, zinsbouw/grammatica en/of taalgebruik).

Voorbeelden van veelvoorkomende taalproblemen:

  • Kinderen en volwassenen met meertaligheid
  • Bij autisme
  • Kinderen en volwassenen met een hersenbeschadiging
  • Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking
  • Afasie

Handige tips ontvangen ?

Terwijde

E. Hullebroeckstraat 60
3543 BZ Utrecht
T 06 5370 2597 Openingstijden maandag t/m vrijdag
08:00 tot 17:00 uur

Veldhuizen

Keerderberg 27
3453 RD De Meern
T 06 5370 2597
Openingstijden maandag t/m vrijdag
08:00 tot 18:00 uur

Harmelen

Kloosterweg 6
3481 XC Harmelen
T 06 5370 2597
Openingstijden maandag & vrijdag
08:00 tot 17:30 uur
Maandagavond spreekavond

Vleuterweide

Utrechtse Heuvelrug 130
3452 JA Vleuten
T 06 5370 2597 Openingstijden maandag t/m vrijdag
08:00 tot 18:00 uur