Menu

Dyslexie
Lezen
Spelling

Logopediepraktijk Leidsche Rijn is gespecialiseerd in behandeling van lees- en spellingmoeilijkheden en van dyslexie. De logopedist heeft een signalerende en interveniërende rol bij de vroegtijdige opsporing van risicokinderen.

Dyslexie, lees- en/of spellingsproblemen

Een kind hoeft nog niet aan het leesproces begonnen te zijn, maar kan wel signalen en risicofactoren laten zien. Een vroege adequate behandeling (onder andere gericht op auditieve vaardigheden zoals hakken en plakken en het werken met klanken en letters) kan de uitingsvorm van mogelijke dyslexie verkleinen.

De behandeling door een gespecialiseerde logopedist levert op deze manier een grote bijdrage aan het voorkomen van lees- en spellingproblemen en het verminderen van de gevolgen hiervan. De risicogebieden voor het leren lezen en/of spellen zijn het werkterrein van de logopedist.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat veel kinderen met ESM (ernstige spraak- en taalmoeilijkheden) op latere leeftijd dyslexie of lees- en spellingsproblemen ontwikkelen.

Een dyslexiebehandelaar is een gecertificeerde specialist en staat ingeschreven bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Er is sprake van een samenwerkingsverband met het ICU (Instituut voor consultatie bij leerproblemen Utrecht). Dyslexieonderzoek zal uitgevoerd worden door een orthopedagoog of kinderpsycholoog.

Handige tips ontvangen ?

Veldhuizen

Molenpolder 20
3453 NZ de Meern
T 030 66 90 835
Openingstijden ma t/m vrij 08:00 tot 17:30 uur
Dinsdagavond spreekavond

Harmelen

Kloosterweg 6
3481 XC Harmelen
T 06 5370 2597
Openingstijden ma, woe en vrij
08:00 tot 17:30 uur

Terwijde

E. Hullebroeckstraat 60
3543 BZ Utrecht
T 06 5370 2597 Openingstijden ma t/m vrij
08:00 tot 17:30 uur

Vleuterweide

Utrechtse Heuvelrug 130
3452 JA Vleuten
T 06 5370 2597 Openingstijden ma t/m vrij
08:00 tot 18:00 uur